Ervaring

ziek 1103725b

  • Woning corporaties
  • Vastgoed ondernemingen
  • Bouwonderneming en neven ondernemingen
  • Oudere Zorg instellingen
  • Ziekenhuizen
  • Total Productive Maintenance
  • Nationaal en internationaal